Usluge sijanja i pikiranja na vrhunskim DaRos strojevima


Usluga sijanja

Ovisno o zahtjevima kupaca, sijanje obavljamo u kontejnere od 40, 104, 160, 360 sjetvenih mjesta. Postavke stroja omogućavaju nam sijanje i više sjemenki u pojedino sjetveno mjesto. Veliki kapacitet stroja izvršava sijanje do 600 kontejnera po satu. Kako bi proizveli kvalitetan sadni materijal, za sijanje koristimo isključivo sjetveni substrat za profi korisnike. Na taj način nema razlike u visokoj kvaliteti sadnog materijala koji se može dobiti u veleprodaji i maloprodaji prema našim vjernim kupcima.


Usluga pikiranja

Pikiranje obavljamo strojno, što nam omogućuje da svaka presadnica bude ispravno smještena u kontejneru u kojem će rasti do presađivanja. Opcije koje nam nudi stroj omogućuju višenamjensko određivanje vrsta presađivanja iz sjetvenih kontejnera u kontejnere ili lončiće, sa jednom ili više presadnica. Postavke stroja omogućuju rad sa svim tipovima kontejnera ili lončića na tržištu. Naše osoblje će pomoći savjetom i iskustvom prilikom određivanja tipa kontejnera kako bi se postiglo potpuno zadovoljstvo u pružanju usluge strojnog pikiranja.